DÂY CHUYỀN SƠN TỰ ĐỘNG

QUY TRÌNH SƠN

VẬT LIỆU SƠN

BẢN VẼ MẶT BẰNG LẮP DÂY CHUYỀN SƠN KHÉP KÍN TOÀN NHÀ XƯỞNG

 

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM